Miért vagyunk menők?

 • Impregnált tömör fa
 • Kedvező árak
 • Ingyenes kiszállítás

Jótállási nyilatkozat

Elsőként emlékeztetjük Önt a törvényes jogaira: törvényes garanciális jog, a fogyasztó ellálási joga, általános kártérítési igény gyakorlása. A jótállás nem korlátozza a törvényes jogokat.

Tartalmát tekintve a garancia a megvásárolt áru összes farészének tartósságára vonatkozó jótállás. A jótállás csak akkor érvényes, ha Ön a termékkel együtt legalább egy földhorgonyt (horgonyzóvasat, padlóhorgonyt, földhorgonyt, oszloprögzítő horgonyt) vásárol. A termék és a földhorgony együttes megvásárlását ezen két tétel együttes felsorolása bizonyítja a jótállás érvényesítéséhez benyújtandó számlamásolaton vagy megrendelési visszaigazoláson. A Wickey jótállása a megvásárolt termék fafelületeinek időjárás miatt bekövetkező korhadására vonatkozó garanciavállalását is magában foglalja.

Gyártási hiba esetén a visszahívásból és visszaküldésből eredő költségek nem tartoznak a jelen garancia hatálya alá. A garancia nem átruházható. A garancia lejár, amikor Ön a faterméket elidegeníti. A garancia ebben az esetben az értékesítési szerződés megszűnésével jár le.

A garancia nem terjed ki

 • a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
 • a farészek nem megfelelő összeszereléséből eredő károkra,
 • a nem megfelelő tárolásból eredő károkra,
 • a természetes elhasználódásból, kopásből és terhelésből eredő károkra,
 • a gyártó által nem jóváhagyott tartozékok / kiegészítők / elemek és ápolószerek használatából eredő károkra,
 • külső hatások vagy események, pl. vihar, árvíz, vezetékes víz okozta károkra,
 • úgynevezett következményes károkra, amelyek nem a megvásárolt terméken keletkeznek,
 • csekély hibákra, amelyek nem befolyásolják jelentősen a termék értékét vagy használatát,
 • személyi sérülésre.

Az alaptörvény 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a garancia területi hatálya a Német Szövetségi Köztársaság területére terjed ki.

A garanciavállaló neve és címe:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Deutschland
E-Mail: [email protected]

Az összes farészre vonatkozó jótállási időszak (garanciaidő) 10 év. A garancia az áru átvételével kezdődik. A garancia 10 évig tart. A garancia a 10 év lejárta után ér véget.
A garancia érvényesítéséhez az alábbiakra van szükség:
1. Az termék farészén keletkezett károsodásról készített fényképek
2. Számlamásolat (a számlát a kiszállított termékhez mellékeljük/mellékeltük), vagy rendelési visszaigazolás (e-mailben küldtük el Önnek)
A fenti bizonyítékok bemutatásával a garanciát formai követelmény nélkül (például e-mailben) érvényesíttetheti.

A garancia érvényesítése esetén a megvásárolt termék hibás darabjait ingyenesen kicseréljük.
Ön kérheti, hogy a fenti jótállási nyilatkozatot írásban elküldjük Önnek.